Εκπαιδευτικά Βίντεο

 

Παράλληλα με την κατασκευή ιστοσελίδων, φτιάχνουμε εκπαιδευτικά βίντεο ειδικά για την κάθε ιστοσελίδα. Έτσι, κάθε τυχερός που θα αποκτήσει τη δικιά του ιστοσελίδα θα έχει την δυνατότητα να τη διαχειρίζεται, να την εμπλουτίζει και ανανεώνει, ενισχύοντας τελικά τον σκοπό του να βοηθήσει τους ανθρώπους.

 

 

Στην ενότητα αυτή παραθέτουμε ένα δείγμα από τα βίντεο με τα οποία εκπαιδεύονται οι διαχειριστές κάθε ιστοσελίδας.